قۇرۇقلۇق ئارمىيەسىنىڭ پارتىيە 19 - قۇرۇلتىيى روھىنى ئۆگىنىش،ئىزچىللاشتۇرۇش تەشۋىقات ئەترىتى پىچان ناھىيەسىدە تەشۋىق قىلدى